» خستگی :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» خواهرانه :: دوشنبه ٥ خرداد ،۱۳٩۳
» همینجوری،دور هم باشیم خوش بگذره!!! :: دوشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳٩٢
» بازگشت :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳٩۳
» خرداد-اکرلیک :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳٩٢
» پاییز تنها-اکرلیک :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳٩٢
» رویای رنگی-اکرلیک :: یکشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳٩٢
» دشت تنهایی-آبرنگ :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» آشفتگی های ذهن من-آبرنگ :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» طرح کاشی-آبرنگ :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» حوض ماهی-آبرنگ :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» تغییرات!! :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳٩۱
» من وبلاگم را دوست دارم :: جمعه ٢٢ دی ،۱۳٩۱
» طنز دکترکی!!!! :دی :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳٩۱
» انتخاب دوست :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳٩۱
» خبرچینی :: دوشنبه ۱۸ دی ،۱۳٩۱
» شنبه ۱٦ دی ،۱۳٩۱ :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳٩۱
» پست اول :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳٩۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳٩۱