/ 5 نظر / 69 بازدید
میلاد

سبز سبز ریشه‌دارم خیلی خیلی خیلی خوب شده، آفرین

گاه نوشت های یک کلاغ!

کشیدم از تو دوتا کوه.. بعد چند کلاغ غروب کردم تاهر غروب گریه کنی... برای من!.. ... که تمامی قصه بد بودم! کجاست آغوشی تا که خوب گریه کنی.. چه می شد این شب خسته به سمت لب برود همان که آخر خطم.. عقب عقب برود از انتهای زمستان.. بهار برگردد که با فشار دکمه.. نوار برگردد.. با احترام.. سامی مسیحا :)