بازگشت

سلام
سلامی دوباره و کلی دلتنگی

چند وقته به وبلاگم سر نزدم؟اصلا ازش پرسیدم حالت خوبه؟رو به راهی؟بازدید روزانت چطوره؟کسی ازت انتقاد نکرده؟

دوباره برگشتم،اونم چه برگشتنی....

نقاشی کشیدن از ذهنم پاک شده،کامل!!!!
مدادمو دستم گرفته بودم ولی هیچی یادم نبود،انگار یکی یه پاک کن گنده برداشته و اون قسمت رو تمیز تمیز کرده...
از اول شروع کردم به نقاشی کشیدن،خط صاف/دایره/مثلث...
دیگه تنهاش نمیذارم،نمیذارمم کسی باعث بشه که تنهاش بذارم...

دوباره شروع میکنم!!!
اول از همه،گردگیری!!!!!!!!!!!!  :دی

/ 0 نظر / 19 بازدید